Even voorstellen

Pierre is een energieke allrounder die overal en nergens in Nederland en Duitsland gewoond, gewerkten geleefd heeft. In zijn loopbaan heeft hij tot nu toe uiteenlopende managementfuncties vervuld in diverse marktsegmenten, waaronder: telecom, ICT, energie, beveiliging, infrastructuur en overheid. Daarbij hebben combinaties van elementen als commercie, people-management, techniek, logistiek, inkoop, finance, kwaliteitszorg, projectmanagement, interimmanagement en coaching centraal gestaan.

Sinds 2003 is Pierre, als oprichter van Perspectum, actief als zelfstandig project- & interimmanager en als coach/counselor. Een van zijn uitgangspunten daarbij is: “Let’s make the impossible, possible as possible, as soon as possible”.

Pierre is als geen ander in staat om mensen en teams in no-time hun verborgen talenten en hun sluimerende krachten te laten ontdekken en deze talenten en krachten ook daadwerkelijk en gericht in te laten zetten.Daarbij faciliteert Pierre, als vanzelf, het proces van:
-- Ontdekken wat er zoal speelt.
-- Ontdekken wat er echt aan de hand is.
-- Scherp(er) krijgen waar we met elkaar naartoe willen.
-- Helder krijgen wat daarbij gemeenschappelijke drijfveren zijn.
-- Goed zicht krijgen op eigen en elkaars meerwaarde(n).
-- In kaart brengen van de "next steps".
-- Met elkaar op pad gaan en gaan bouwen.

Verder houdt Pierre vooral van: samenzijn, vader zijn, de natuur, veel wandelen, en van een beetje dichten en musiceren. En dierbare ontmoetingen sluit Pierre graag af met een “tot liever gauw dan ooit”.

Expertise-domeinen

-- Missie, Visie, Strategie
-- Interimmanagement
-- Projectmanagement
-- Marketing & Sales
-- Business Coaching
-- Kwaliteitszorg, Total Quality
-- Infra, Energie, Security, IT
-- Groepsdynamica
-- Thema Gecentreerde Interactie
-- Coaching & Counseling
-- Situationeel Leiderschap
-- Persoonlijk leiderschap

Eigenschappen

-- Schakelt met alle mensen
-- Schakelt op alle -4B- niveaus
-- Stimulerend & katalyserend
-- Verbindend & motiverend
-- Initiërend & organiserend
-- “out of the box” -5D- benadering
-- Situationeel optredend
-- Vragend en luisterend als het kan
-- Prettig confronterend als het moet
-- Goed balancerend tussen mens- en resultaatgericht
-- Nieuwsgierig & geïnteresseerd
-- No-nonsense en wars van franje

Contactinfo

E: pierre.linssen@perspectum.nl
M: +31 (0)6 5154 3264
I: www.perspectum.nl
S: tot liever gauw dan ooit!