Even voorstellen

Mariël is een coach pur sang. Met haar mensgerichte en warme persoonlijkheid weet zij als geen ander een veilige bedding te creëren die uitnodigt tot een gesprek waar alle aandacht en ruimte geboden wordt om te zijn, om te reflecteren, om te ontdekken en om te kunnen ontwikkelen.

Zij heeft een passie en organisatie sensitiviteit voor het verbeteren van de menselijke interactie in organisaties, zodat er meer resultaat, voldoening en plezier gehaald wordt uit samenwerken. Vanuit de overtuiging en het diepe besef dat individuen, teams en organisaties groeien op het moment dat er meer aandacht en ruimte (holding space) is voor de interactie en menselijkheid in organisaties.

Het gaat om het creëren van een veilige werkomgeving, waar het draait om vertrouwen, autonomie, openheid, moed en compassie om gezamenlijk de doelstellingen van de organisatie te realiseren. En hoe je deze menselijke principes onder alle omstandigheden met elkaar vormgeeft. Ook onder druk of in tijden van onzekerheid of tegenslag.

Zij maakt het onzichtbare zichtbaar. Waarbij het team wordt uitgenodigd ook de “lastige” gesprekken te voeren. Dit begeleidt zij op een constructieve en intuïtieve wijze.

Samen werken aan de ontwikkeling van menselijk gedrag betekent het vergroten van de emotionele intelligentie, persoonlijk leiderschap en het creëren van een veilige en menselijke cultuur. Juist in de wederzijdse acceptatie van onze menselijkheid, ontstaat er ruimte voor verbinding met jezelf en daarmee met de ander. Zij werkt graag op het gebied van leiderschaps- en organisatie-ontwikkeling voor management, teams en individuen in (welzijns) organisaties.

Het is de kwaliteit van de menselijke verbinding die het succes bepaalt!

Expertise-domeinen

-- Individuele coaching
-- Persoonlijke leiderschap
-- Persoonlijke effectiviteit, assertiviteit
-- Systemische coaching
-- Business Spiritualiteit
-- Wandelcoaching
-- Teamcoaching
-- Revitalisatie
-- Dialoog
-- Intervisie
-- Training

Eigenschappen

-- Open en nieuwsgierig
-- Mens- en resultaatgericht
-- Verbindend
-- Gericht op het verbeteren van werkrelaties
-- Luisterend met oprechte aandacht
-- Respectvol confronterend
-- Ondersteunend aan de ander
-- Organisatie sensitiviteit

Contactinfo

E: mariel@coachingpursang.nl
M: +31 (0)6 1670 6183
I: www.coachingpursang.nl
S: I hold space for you to be you.